Yarım dalga doğrultucuda neden bir düşürücü transformatör kullanılır?

Bir yarım dalga doğrultucuda, öncelikle AC kaynağının voltaj seviyelerini doğrultucu devresinin gereksinimleriyle eşleştirmek için bir düşürücü transformatör kullanılır. Yarım dalga doğrultucuda AC dalga formunun yalnızca yarısı DC’ye dönüştürülür. Transformatör, şebekeden gelen yüksek AC voltajını doğrultucu devre için uygun olan daha düşük bir voltaja düşürür. Bu düşük voltajlı AC daha sonra onu titreşimli DC’ye dönüştürmek için doğrultucu diyota beslenir. Böylece düşürücü transformatör, doğrultucunun tasarlanan voltaj sınırları dahilinde çalışmasını sağlar ve gereksiz güç kaybını azaltarak verimliliği artırır.

Yarım dalga doğrultucu konfigürasyonunda bir düşürücü transformatörün kullanılması, bileşenlerin verimli bir şekilde kullanılmasına olanak tanır ve doğrultucu devresinin genel boyutunu ve maliyetini azaltır. Transformatör, düzeltmeden önce AC voltajını azaltarak, ısı dağılımının yönetilmesine yardımcı olur ve doğrultucu diyotun işlemesi gereken voltaj seviyelerini azaltarak devrenin güvenliğini artırır.

Yarım dalga doğrultucuda kullanılan düşürücü transformatör tipik olarak AC şebeke voltajını doğrultucu devresi için uygun daha düşük bir seviyeye düşürür. Örneğin, AC şebeke voltajının 110V veya 220V olabileceği ev uygulamalarında, transformatör bu voltajı, doğrultucu diyotun ve ilgili devrenin gereksinimlerine uygun daha düşük bir AC voltajına düşürür. Bu düşük voltajlı AC daha sonra titreşimli bir DC çıkışı üretmek için düzeltilir.

Gereken çıkış voltajı, AC şebekesinden elde edilen giriş voltajından daha yüksek olduğunda doğrultucu devrelerde bir yükseltici transformatör kullanılır. Bu konfigürasyon, yüksek voltajlı güç kaynakları veya belirli endüstriyel ekipmanlar gibi yüksek voltajlı DC’ye ihtiyaç duyulan uygulamalarda yaygındır. Yükseltici transformatör, düzeltmeden önce AC voltajını artırarak doğrultucunun daha yüksek bir DC çıkış voltajı üretmesini sağlar.

Yarım dalga doğrultucuda, AC şebeke voltajını düzeltmeye uygun bir seviyeye düşürmek için tipik olarak bir düşürücü transformatör kullanılır. Bu transformatör, şebeke kaynağından gelen voltajı doğrultucu diyotun kaldırabileceği daha düşük bir AC voltajına düşürür. Transformatör seçimi, doğrultucu devresinin spesifik voltaj gereksinimlerine ve mevcut AC şebeke besleme voltajının özelliklerine bağlıdır.

Recent Updates

Related Posts