Tristör nasıl test edilir?

Bir tristör testi, diyot test moduna ayarlanmış bir dijital multimetre kullanılarak yapılabilir. Tristörün herhangi bir güç kaynağıyla bağlantısının kesildiğinden emin olarak başlayın. Terminalleri tanımlayın: anot (A), katot (K) ve kapı (G). Multimetre problarını anot ve katot terminallerine yerleştirin; multimetre açık devre (yüksek direnç) göstermelidir. Daha sonra, negatif probu anot üzerinde tutarken, pozitif prob ile kapı terminaline kısaca dokunun. Multimetre, tristörün açıldığını gösteren düşük bir direnç göstermelidir. Ters blokajı kontrol etmek için probları ters çevirin (anotta pozitif, katotta negatif). Okumalar beklendiği gibiyse, tristör muhtemelen işlevseldir.

Bir tristör fonksiyonunu test etmek için dijital multimetre ile sürekliliği test etmeye benzer bir işlemi izleyin. Tristörü herhangi bir güç kaynağından ayırın. Multimetredeki diyot test modunu kullanın. Anot (A) ve katot (K) terminallerini araştırın; ileri yönlü bir tristör düşük bir direnç değeri (tipik olarak birkaç yüz ohm veya daha az) göstermelidir, ters yönlü bir tristör ise yüksek bir direnç (açık devre) göstermelidir. Katoda göre kapı (G) terminaline küçük bir voltaj uygulayın ve multimetre okumasının tristörün açıldığını gösterecek şekilde önemli ölçüde düşüp düşmediğini kontrol edin. Bu testler, tristörün hem iletken hem de iletken olmayan durumlarda doğru şekilde çalışıp çalışmadığının doğrulanmasına yardımcı olur.

Bir SCR’nin (Silikon Kontrollü Doğrultucu) arızalı olup olmadığını kontrol etmek için, onu herhangi bir devreden ayırarak ve güç verilmediğinden emin olarak başlayın. SCR’nin ileri ve geri özelliklerini ölçmek için diyot test modunda bir dijital multimetre kullanın. Anot ve katot terminalleri arasındaki sondayı; işlevsel bir SCR, düşük direnç (ileri eğilim) ve yüksek direnç (ters eğilim) gösteren bir diyot gibi davranmalıdır. Ek olarak, anot ve katot arasında ölçüm yaparken katoda göre kısa süreliğine küçük bir pozitif voltaj uygulayarak kapı (G) terminalini kontrol edin. Multimetre, SCR açıldığında dirençte bir düşüş göstermelidir. Bu testlerden herhangi biri beklenmedik okumalar gösteriyorsa (örn. dirençte değişiklik yok), SCR arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.

Bir tristör arızalandığında, arızanın niteliğine bağlı olarak çeşitli belirtiler gösterebilir. Yaygın arızalar arasında tristörün kapalı olması gerekirken bile hem ileri hem de geri yönde aşırı iletim yaptığı kısa devreler yer alır. Bu, aşırı ısınmaya, çevredeki bileşenlerin hasar görmesine veya devre arızasına neden olabilir. Alternatif olarak, bir tristör her iki yönde de akım iletmediği durumda arızalanarak açılabilir ve bu da kontrol ettiği devrede işlevsellik kaybına yol açabilir. Her iki durumda da, devrenin düzgün çalışmasını sağlamak için arızalı bir tristörün tipik olarak değiştirilmesi gerekir.

SCR terminallerini tanımlamak için veri sayfasına veya varsa bileşen üzerindeki işaretlere bakın. Tipik olarak bir SCR’nin üç terminali vardır: anot (A), katot (K) ve kapı (G). Anot ve katot genellikle fiziksel boyutlarına ve şekillerine göre tanımlanabilir; anot genellikle cihazın içindeki daha büyük yarı iletken alana bağlanan terminaldir. Kapı terminali genellikle daha küçüktür ve katot terminalinin yakınında konumlandırılır. Cihaz işaretleri net değilse, terminal bağlantılarını doğrulamak için diyot test modunda bir süreklilik test cihazı veya dijital multimetre kullanın. Bu yöntem, SCR’nin elektronik devrelerde doğru tanımlanmasını ve doğru şekilde bağlanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Recent Updates

Related Posts