Transformatörün HV ve LV sargıları ne anlama geliyor?

HV (Yüksek Gerilim) ve LV (Alçak Gerilim) terimleri, bir transformatörün sargılarındaki, uygulamanın gerektirdiği şekilde elektrik gerilimi seviyelerinin yükseltilmesi veya düşürülmesi için gerekli olan farklı gerilim seviyelerini ifade eder.

Bir transformatördeki YG sargıları, daha yüksek voltaj seviyelerini idare edecek şekilde tasarlanmış sargılardır. Bu sargılar tipik olarak transformatörün daha yüksek voltaj tarafına, örneğin bir yükseltici transformatördeki birincil sargıya veya bir düşürücü transformatördeki ikincil sargıya bağlanır. HV sargıları, istenen akım kapasitesini ve manyetik akıyı transformatörün tasarım sınırları dahilinde korurken, daha yüksek voltajlara dayanmak için daha fazla ince tel dönüşüyle ​​yapılmıştır.

Tersine, AG sargıları, YG sargılarına göre daha düşük voltaj seviyelerini çıkarmak veya almak üzere tasarlanmış sargılardır. Bir yükseltici transformatörde, AG sargıları, voltajın daha düşük olduğu ancak akımın birincil tarafa göre daha yüksek olduğu ikincil tarafta olacaktır. Bir düşürücü transformatörde, AG sargıları birincil taraftadır, daha yüksek voltaj alır ancak ikincil sargıya daha düşük voltaj sağlar. AG sargıları, daha düşük voltajlarda daha yüksek akımları verimli bir şekilde idare etmek için tipik olarak daha az sayıda kalın tel dönüşüyle ​​yapılır.

Bir transformatör isim plakasında veya spesifikasyon sayfasında, LV ve HV genellikle sargıların spesifik voltaj değerlerini belirtmek için kullanılır. LV, düşük gerilim sargısını, HV ise yüksek gerilim sargısını gösterir. Bu etiketleme, hangi sargının hangi voltaj seviyesine karşılık geldiğini açıklığa kavuşturduğundan, elektrik sistemlerindeki transformatörlerin doğru kurulumunun ve bağlantısının sağlanmasına yardımcı olur.

Bir transformatörün YG ve AG akımlarını bulmak için transformatörün özelliklerine bakmanız veya transformatörün dönüş oranına ve her bir sargıya bağlı yüke göre hesaplamalar yapmanız gerekir. Bir transformatörün her bir sargısındaki akım, transformatörün dönüş oranına göre voltajıyla ters orantılıdır (yükseltici bir transformatör için N1/N2; burada N1, birincil sargıdaki sarım sayısıdır ve N2, birincil sarımdaki sarım sayısıdır) ikincil sargı). Özellikle:

  • YG sargısı için: YG akımı (I_HV) = AG akımı (I_LV) × (N2 / N1)
  • AG sargısı için: AG akımı (I_LV) = HV akımı (I_HV) × (N1 / N2)

Bu formüller, uygulanan gerilime ve transformatörün dönüş oranına bağlı olarak her sarımdaki akımın belirlenmesine yardımcı olur. Gerçek akım değerleri aynı zamanda transformatöre bağlanan yüke ve her bir sarımdan çekilen akımı etkileyen empedansına da bağlıdır. Transformatör değerleri ve spesifikasyonları, elektrik sistemlerinin etkin ve güvenli bir şekilde tasarlanması ve çalıştırılması için önemli bilgiler sağlar.

Recent Updates

Related Posts