Trafo merkezinde toprak arızası aşırı akım rölesi nedir?

Bir trafo merkezindeki toprak arızası aşırı akım rölesi, elektrik sistemlerindeki toprak arızalarını veya toprak arızalarını tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için tasarlanmış koruyucu bir cihazdır. Toprak arızaları, bir elektrik iletkeni ile toprak (toprak) arasında istenmeyen bir bağlantı kurulduğunda meydana gelir ve potansiyel olarak akım sızıntısına ve elektrik tehlikelerine yol açar. Toprak arızası aşırı akım rölesi, canlı iletkenler ile topraklanmış nötr iletken arasındaki akım dengesizliğini algılayarak çalışır. Toprak arızasından akan akım önceden belirlenmiş bir eşiği aşarsa röle, devre kesicileri tetiklemek veya elektrik ağının arızalı bölümünün bağlantısını kesmek için devreye girer. Bu eylem ekipmanın hasar görmesini önlemeye, elektrik çarpması riskini azaltmaya ve elektrik dağıtım sisteminin bütünlüğünü korumaya yardımcı olur.

Bir trafo merkezi sistemindeki toprak arıza rölesi, elektrik ağlarındaki toprak arızalarını tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için kullanılan özel bir koruyucu cihazdır. Sistemden geçen elektrik akımını izleyerek ve bunu bir referans değerle karşılaştırarak çalışır. Faz iletkenleri ile nötr iletken arasında dengesizliğe neden olan bir toprak arızası meydana gelirse, röle bu arıza durumunu tespit eder ve devre kesicilerin açılması veya ağın arızalı bölümünün izole edilmesi gibi koruyucu bir işlemi başlatır. Toprak arıza röleleri, trafo merkezi koruma planlarının temel bileşenleridir; aksi takdirde ekipman hasarına veya operasyonel kesintilere yol açabilecek arıza koşullarını derhal ele alarak elektrik güç dağıtımının emniyetini ve güvenilirliğini sağlar.

Bir trafo merkezindeki aşırı akım rölesi, güç dağıtım sisteminden akan elektrik akımlarını izleyen koruyucu bir cihazdır. Aşırı yük veya kısa devre gibi ekipman ve personel için risk oluşturabilecek anormal akım koşullarını tespit etmek üzere tasarlanmıştır. Aşırı akım röleleri, akım seviyelerini sürekli izleyerek ve bunları önceden ayarlanmış eşiklerle karşılaştırarak çalışır. Akım, aşırı akım durumunu işaret edecek şekilde bu eşikleri aşarsa röle, ağın arızalı bölümünü izole etmek için devre kesicilerin açılması gibi koruyucu eylemleri başlatır. Bu, elektrikli ekipmanın hasar görmesini önlemeye, arıza süresini en aza indirmeye ve elektrik şebekesinin stabilitesini korumaya yardımcı olur.

ELCB (Toprak Kaçağı Devre Kesicisi) ile toprak arıza rölesi arasındaki temel fark, çalışma prensipleri ve uygulamalarında yatmaktadır. ELCB, öncelikle konut ve ticari elektrik tesisatlarında, elektrik çarpması gibi potansiyel tehlikeleri gösterebilecek, toprağa giden küçük kaçak akımları tespit etmek için kullanılan bir cihazdır. Canlı ve nötr iletkenlerden akan akımı karşılaştırarak çalışır. Bir kaçak akım tespit edilirse ELCB, yaralanma veya hasarı önlemek için güç kaynağının bağlantısını hızla keser. Buna karşılık, trafo merkezleri ve endüstriyel tesisler gibi daha büyük elektrik sistemlerinde, faz iletkenleri ile nötr iletken arasında önemli akım dengesizliklerine yol açabilecek daha büyük toprak arızalarını tespit etmek için bir toprak arıza rölesi kullanılır. Röle, ekipmanın hasar görmesini önlemek ve sistem güvenilirliğini sağlamak için devre kesicileri açarak veya diğer koruyucu eylemleri başlatarak bu arızalara yanıt verir.

Toprak arıza rölesi ve Buchholz rölesi, elektrik güç transformatörlerinde kullanılan koruyucu cihazlardır, ancak farklı amaçlara hizmet ederler. Toprak arıza rölesi, transformatörün sargıları veya izolasyonu içindeki, toprağa (toprak) akım kaçağına neden olan arızaları tespit etmek için tasarlanmıştır. Transformatör sargılarından akan akım ile transformatörün nötr noktası arasındaki dengesizliği algılayarak çalışır. Bir toprak arızası meydana gelirse röle, transformatörü izole etmek ve daha fazla hasarı önlemek için koruyucu önlemleri tetikler.

Öte yandan, bir Buchholz rölesi, transformatör tankının içinde aşırı ısınma veya ark nedeniyle oluşan gazların varlığı gibi transformatör içindeki dahili arızaları tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için özel olarak kullanılır. Buchholz rölesi, transformatörün yağ dolu odasına monte edilir ve dahili arızalar tarafından üretilen gaz kabarcıklarının, rölenin eğilmesine veya titreşmesine neden olarak alarm veya tetikleme mekanizmasını etkinleştirdiği prensibine göre çalışır. Güç transformatörlerinde yeni başlayan arızaları tespit etmek ve ciddi arızaları önlemek için bir erken uyarı sistemi olarak hizmet eder.

Recent Updates

Related Posts