Tek fazlı asenkron motor nasıl çalışır?

Tek fazlı bir asenkron motor, dönme hareketi üretmek için elektromanyetik endüksiyon prensibine göre çalışır. Motorun stator sargılarına AC voltajı uygulandığında dönen bir manyetik alan oluşur. Tek fazlı bir motorda, bu dönen manyetik alan, tek fazlı besleme nedeniyle doğal olarak mevcut değildir, bu nedenle onu oluşturmak için yardımcı mekanizmalar kullanılır. Tipik olarak bu, yardımcı sargıların veya kapasitörler gibi başlatma yöntemlerinin kullanılmasıyla elde edilir.

Asenkron motorun çalışması adım adım şu şekilde açıklanabilir: Stator sargılarına AC voltaj uygulandığında, uygulanan voltajın frekansına göre yönü değişen bir manyetik alan oluşturur. Bu alternatif manyetik alan, Faraday’ın elektromanyetik indüksiyon yasasına bağlı olarak rotor çubuklarında bir akım indükler. Dönen manyetik alan ile rotor çubuklarında indüklenen akım arasındaki etkileşim, rotorun dönmesine neden olan bir tork üretir.

Tek fazlı bir asenkron motorda, kendi kendine başlama kabiliyetinin sağlanması esastır. Bu genellikle bir yardımcı sargı ve bir başlatma kapasitörü sağlanarak gerçekleştirilir. Yardımcı sargı, ana sargıya belli bir açıyla yerleştirilerek, başlatma sırasında dönen bir manyetik alan oluşturan bir faz farkı oluşturulur. Başlatma kapasitörü, yardımcı sargı akımının fazını değiştirmek için kullanılır ve motorun ataletin üstesinden gelip dönmeye başlaması için yeterli tork geliştirmesini sağlar. Motor neredeyse senkronize hıza ulaştığında, başlatma kapasitörü genellikle bir santrifüj anahtarı veya başka bir araçla devreden ayrılır.

Asenkron motorun çalışmasının ardındaki temel prensip, stator sargıları tarafından üretilen dönen manyetik alan ile rotorda indüklenen akım arasındaki etkileşimi içerir. Stator sargılarına AC voltajı uygulandığında, rotor iletkenlerinde akımları indükleyen dönen bir manyetik alan oluşturur. Rotordaki bu akımlar dönen manyetik alanla etkileşime girerek rotorun dönmesine neden olan bir tork üretir. Motor, motorun tork geliştirmesi ve faydalı iş yapması için gerekli olan, kayma olarak bilinen dönen manyetik alanın senkron hızından biraz daha düşük bir hızda çalışmaya devam eder.

Recent Updates

Related Posts