Rölede PSM nedir?

PSM, Başlatma Ayarı Çarpanı anlamına gelir. Bir arıza durumunu tespit etmek amacıyla başlatmayı veya eşik seviyesini ayarlamak için koruyucu rölelerde kullanılan bir parametreyi ifade eder. PSM genellikle rölenin nominal akım ayarına uygulanan bir oran veya çarpandır. Örneğin, rölenin nominal akım ayarı 100A ise ve PSM 1,2’ye ayarlanmışsa, akım 120A’yı (100A x 1,2) aştığında röle bir arıza durumu algılayacaktır.

TMS, geçiş terminolojisinde standart bir kısaltma değildir. Ancak bu bir yazım hatası veya TSM’ye (Zaman Ayarı Çarpanı) hatalı bir referans olabilir. TSM, koruyucu rölelerde, bir arıza durumuna yanıt olarak rölenin çalışma süresini ayarlamak için kullanılan bir parametreyi ifade eder. Rölenin zaman gecikmesi ayarına uygulanan bir çarpandır. Örneğin, röle 0,8 TSM ile 0,5 saniye sonra açmaya ayarlanmışsa, gerçek açma süresi 0,5 saniye x 0,8 = 0,4 saniye olacaktır.

Başlatma Ayarı Çarpanını (PSM) hesaplamak için, genellikle istenen başlatma ayarını (yüzde veya oran cinsinden) rölenin nominal ayarına bölersiniz. Örneğin, rölenin nominal ayarının %120’sinde başlatma yapmasını istiyorsanız ve nominal ayar 100A ise PSM 1,2 (120/100) olacaktır.

Bir röledeki Zaman Ayar Çarpanı (TSM), istenen zaman gecikmesinin nominal zaman ayarına bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin rölenin 0,4 saniyelik bir zaman gecikmesiyle çalışmasını istiyorsanız ve nominal zaman ayarı 0,5 saniye ise TSM 0,4 / 0,5 = 0,8 olacaktır.

Bu parametreler (PSM ve TSM), gereksiz açma veya gecikmeleri en aza indirirken arıza koşullarına uygun şekilde yanıt vermelerini sağlamak için koruyucu rölelerin doğru şekilde ayarlanmasında çok önemlidir. PSM ve TSM’nin ayarlanması, mühendislerin röle ayarlarını belirli sistem gereksinimlerine ve çalışma koşullarına göre özelleştirmesine olanak tanır ve böylece elektrik ağlarındaki koruma planlarının güvenilirliğini ve verimliliğini artırır.

Recent Updates

Related Posts