Rezonans boşluğu iticisi nasıl çalışır?

Bir rezonans boşluğu iticisi, kapalı bir boşluk içinde elektromanyetik rezonans prensibine göre çalışır. Boşluk içinde rezonansa giren elektromanyetik modların uyarılmasıyla, elektromanyetik alanların boşluk duvarları ile etkileşimi nedeniyle asimetrik kuvvetler üretilir. Bazı araştırmacılar tarafından teorileştirilen bu fenomen, tepki kütlesini dışarı atmadan itme kuvvetinin üretilebileceğini ve potansiyel olarak geleneksel itici gaz olmadan uzay aracının itişini mümkün kılabileceğini öne sürüyor.

Temel biçiminde bir rezonans boşluğu, elektromanyetik dalgaları, boşluğun boyutlarına göre belirlenen belirli frekanslarda rezonansa girecek şekilde tanımlanmış bir alan içinde sınırlandırarak çalışır. Bu rezonans, mikrodalga fırınlar, lazerler ve parçacık hızlandırıcılar gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilen boşluk içindeki elektromanyetik alan gücünü güçlendirir.

EmDrive veya elektromanyetik sürücü fizikte bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Momentumun korunumunu ihlal ettiği iddia edilen, rezonans boşluğundaki elektromanyetik radyasyondan doğrudan itme kuvveti üreten bir itiş sistemi önermektedir. Deneysel sonuçlar bazı araştırmacılar tarafından bildirilmiş olsa da, böyle bir dürtünün fizik yasaları dahilinde nasıl işleyebileceğine dair teorik temel hâlâ tartışmalı ve bilim camiası arasında fikir birliğinden yoksun.

EmDrive’ın, rezonans boşluğundaki elektromanyetik alanlarla etkileşim yoluyla itme kuvveti üreterek çalıştığı tahmin ediliyor. Boşluk içindeki asimetrik radyasyon basıncının net bir itme kuvveti ile sonuçlanabileceği öne sürülüyor, ancak bu, her etkinin eşit ve zıt bir tepkiye sahip olduğunu belirten Newton’un üçüncü hareket yasası gibi klasik fizik ilkeleriyle çelişiyor.

Bir lazer sisteminde, bir rezonans boşluğu tutarlı ışık çıkışını güçlendirmeye ve dengelemeye yarar. Boşluk, aralarında lazer kazanç ortamının bulunduğu, birbirine bakacak şekilde yerleştirilmiş iki aynadan oluşur. Aynalar ışığı ileri geri yansıtır ve yalnızca boşluğun rezonans frekanslarıyla eşleşen belirli dalga boylarının uyarılmış emisyon yoluyla güçlendirilmesine izin verir. Bu işlem, sistemden yayılan lazer ışınının spektral ve uzaysal özelliklerini tanımlar.

Recent Updates

Related Posts