Ne tür devre kesici panel var?

Kesici kutuları veya dağıtım panoları olarak da bilinen devre kesici paneller, tasarımlarına ve uygulamalarına bağlı olarak çeşitli tiplerde gelir. Yaygın bir tür, şebeke kaynağından bir binaya giren elektriğin birincil dağıtım noktası olarak hizmet veren ana kesici paneldir. Tipik olarak bina genelindeki branşman devrelerine güç dağıtımını kontrol eden bir ana devre kesici içerir. Diğer bir tür ise ana panele bağlanan ve bir bina içindeki belirli alanlar veya cihazlar için ek devre kesiciler sağlayan alt paneldir. Alt paneller elektrik yüklerinin daha etkili bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olur ve güç gerektiren alanlara daha yakın konumlandırılabilir.

Kesici paneller tasarım ve konfigürasyonlarına göre çeşitli tiplere ayrılabilir. Bir tür, konut ve hafif ticari uygulamalarda yaygın olarak kullanılan tek fazlı paneldir. Tipik olarak sırasıyla 120V ve 240V devreleri korumak için tek kutuplu ve çift kutuplu devre kesicilere sahiptir. Diğer bir tür ise, daha yüksek gerilim ve üç fazlı güç dağıtımının gerekli olduğu endüstriyel ortamlarda ve büyük ticari binalarda kullanılan üç fazlı paneldir. Üç fazlı paneller, üç fazlı devre kesicileri barındırır ve birden fazla faz arasında dengeli güç dağıtımı sağlar.

Devre kesiciler, çalışma mekanizmalarına ve tasarımlarına göre üç ana tipte sınıflandırılabilir: termal-manyetik, manyetik ve hidrolik-manyetik. Termik-manyetik devre kesiciler en yaygın tiptir ve termik korumayı (aşırı akımlar için) manyetik korumayla (kısa devreler için) birleştirir. Manyetik devre kesiciler kısa devrelere hızla yanıt verirken termal koruma, aşırı yükleri daha uzun süre idare eder. Manyetik devre kesiciler, kısa devre meydana geldiğinde açma yapmak için yalnızca manyetik prensiplere dayanır. Hidrolik-manyetik devre kesiciler, kısa devrelere yanıt olarak hızlı bir şekilde devreye girmek ve aşırı akımlara karşı hassas koruma sağlamak için bir hidrolik mekanizma kullanır.

Elektrik dağıtım sistemlerinde kullanılan çeşitli tipte pano panoları vardır. Bir tür, bir bina veya tesis içindeki çeşitli devrelere güç dağıtmak için merkezi bir nokta görevi gören dağıtım paneli panosudur. Bireysel devreleri aşırı yüklerden ve kısa devrelerden koruyan devre kesicileri veya sigortaları içerir. Diğer bir tür ise, gücü bir binadaki aydınlatma devrelerine dağıtmak için özel olarak tasarlanmış aydınlatma paneli panosudur. Aydınlatma paneli panoları tipik olarak aydınlatma yüklerine uygun devre kesiciler veya sigortalar içerir ve aydınlatma devrelerini etkili bir şekilde kontrol etmek ve korumak için gereklidir.

Panel panoları ana pabuç panelleri, ana kesici paneller ve alt paneller olarak kategorize edilebilir. Ana pabuç panellerinde ana devre kesici bulunmaz ve ana kesici panele bağlı ek paneller olarak kullanılır. Bir bina içindeki belirli alanlar veya ekipmanlar için devre koruması sağlarlar. Ana kesici paneller ise, panele bağlı tüm branşman devrelerine güç dağıtımını kontrol eden bir ana devre kesici içerir. Bir binaya giren elektrik enerjisinin birincil dağıtım noktası olarak hizmet ederler. Alt paneller, mevcut devrelerin sayısını artırmak ve gücü bir bina içindeki belirli alanlara veya cihazlara dağıtmak için kullanılan, bir ana panele veya başka bir alt panele bağlanan ek panellerdir.

Recent Updates

Related Posts