Klima nasıl çalışır?

Alternatif akım (AC), bir iletkendeki elektron akışının yönünü periyodik olarak tersine çevirerek çalışır. Bir AC devresinde, devreye uygulanan voltaj zamanla polariteyi değiştirerek akımın buna göre yönünün tersine dönmesine neden olur. Bu tersine dönüş, AC kaynağının frekansında, tipik olarak saniyede 50 veya 60 döngüde (hertz) meydana gelir. Gerilim pozitif ve negatif döngüler arasında değiştikçe, iletkendeki elektronlar gerilimdeki bu değişikliklere yanıt olarak ileri geri hareket eder. Elektronların bu salınım hareketi AC akımının akışını oluşturur.

AC akımı aslında elektronların AC kaynağının frekansında tel boyunca ileri geri salınmasına neden olur. Gerilim pozitif olduğunda elektronlar devre boyunca bir yönde itilir. Gerilim negatife döndüğünde elektronlar ters yönde çekilir. Elektronların bu ileri geri hareketi, AC akımının akışını oluşturan şeydir. Elektronların kendileri ileri geri hareket ederken, bir AC devresindeki enerji aktarımının (güç), elektronların uzun mesafelerdeki fiziksel hareketinden ziyade, iletken boyunca yayılan alternatif elektrik ve manyetik alanlar biçiminde olduğunu not etmek önemlidir.

AC akımı, devreye uygulanan voltaj polaritesinin periyodik olarak ters çevrilmesi nedeniyle bir telde ileri geri akar. Bir AC voltaj kaynağı bir iletkene bağlandığında, voltaj pozitif ve negatif döngüler arasında değişir. Her yarım döngü sırasında iletkendeki elektronlar, voltajın polaritesine bağlı olarak bir itme veya çekme etkisine maruz kalır. Bu, elektronların alternatif voltajla senkronize olarak tel boyunca ileri geri hareket etmesine neden olur. Sonuç olarak akım, pozitif yarı döngü sırasında bir yönde akar ve negatif yarı döngü sırasında yönü tersine çevirir ve AC kaynağının frekansında sürekli olarak değişir.

AC akımı taşıyan bir telde, devre boyunca uygulanan alternatif voltaj nedeniyle elektron akışı salınır. AC voltajı pozitif ve negatif değerler arasında değiştikçe iletken içinde bir elektrik alanı oluşturur. Bu elektrik alanı teldeki serbest elektronlara bir kuvvet uygulayarak bunların iletkenin uzunluğu boyunca ileri geri hızlanmasına neden olur. Bu salınımın frekansı AC kaynağının frekansına karşılık gelir. Elektronların gerçek yer değiştirmesi minimum düzeydedir (tipik olarak yalnızca bir milimetrenin çok küçük bir kısmı) ancak bu salınım hareketi tel boyunca AC akımının akışını oluşturur.

Recent Updates

Related Posts