Kendinden heyecanlı jeneratör nasıl çalışır?

Hem DC hem de AC tipi kendinden uyarımlı jeneratörler, harici bir güç kaynağı gerektirmeden üretim sürecini başlatmak için küçük bir başlangıç ​​voltajının üretildiği bir işleme dayanır.

Kendiliğinden uyarılan bir DC jeneratörü tipik olarak alan kutuplarında artık manyetizma ile başlar. Jeneratör başlangıçta şaftının manuel olarak döndürülmesiyle veya başka bir yöntemle hıza getirildiğinde, kalan manyetik alan armatür sargılarında küçük bir voltajı indükler. Bu başlangıç ​​voltajı, bir voltaj regülatörü veya kontrol cihazı aracılığıyla alan sargılarına geri beslenir. Alan sargılarında voltaj arttıkça manyetik alan güçlenir ve armatür sargılarında daha fazla gerilim oluşmasına neden olur. Bu pozitif geri besleme döngüsü, jeneratör çalışma voltajına ve frekansına ulaşana kadar devam eder.

Kendi kendine çalışan jeneratörler, insan müdahalesi olmadan başlatma sırasını otomatik olarak başlatabilen jeneratörleri ifade eder. Bu sistemler genellikle, örneğin yedek jeneratörlerde şebeke elektriği kesildiğinde güç üretimi ihtiyacını tespit eden karmaşık kontrol devrelerini veya sensörlerini entegre eder. Tipik olarak, kendi kendine çalışan bir jeneratör, yerleşik bir batarya veya başka bir enerji kaynağıyla çalıştırılan bir marş motoru içerir. Bir sinyal jeneratörün çalışmasını tetiklediğinde, marş motoru motorun dönüşünü başlatır ve bu da jeneratörü çalıştırır. Jeneratör yeterli hıza ve voltaj çıkışına ulaştığında, marş motorunu kullanmaktan bağımsız olarak güç üretmeye geçer.

Kendiliğinden uyarılan AC jeneratörleri, DC muadillerine benzer şekilde çalışır ancak ürettikleri akımın alternatif doğası nedeniyle daha karmaşıktır. Bir AC jeneratöründe, ilk uyarım, artık manyetizma yoluyla veya ayrı bir uyarı sistemi aracılığıyla gerçekleşebilir. Uyarıcı, daha küçük bir jeneratör veya ana jeneratörün miline bağlı bir uyarıcı sargıdır. Başlangıçta, artık manyetizma veya uyarıcıdan gelen küçük bir voltaj, ana jeneratörün stator sargılarında bir AC voltajı üretir. Bu AC voltajı daha sonra doğrultulur ve bir voltaj regülatörü veya kontrol cihazı aracılığıyla alan sargılarına geri beslenir. Alan sargılarındaki manyetik alan güçlendikçe, stator sargılarında daha fazla gerilime neden olur ve kendi kendine devam eden bir gerilim üretimi süreci yaratır.

Jeneratörlerde kendi kendini uyarma, jeneratörün tipine ve tasarımına bağlı olarak çeşitli yöntemlerle sağlanır. Hem DC hem de AC jeneratörler için, elektrik gücünün üretimini başlatmak için tipik olarak artık manyetizmanın veya bir başlangıç ​​voltaj kaynağının kullanılmasını içerir. Bu süreç, kararlı ve güvenilir çalışmayı sağlamak için alan sargılarının, armatür sargılarının ve kontrol devrelerinin dikkatli bir şekilde tasarlanmasını gerektirir. Modern jeneratörlerde, elektronik voltaj regülatörleri veya kontrol sistemleri, değişen yük koşullarında optimum performansı ve voltaj regülasyonunu sürdürmek için uyarma seviyelerinin izlenmesinde ve ayarlanmasında çok önemli bir rol oynar.

Recent Updates

Related Posts