IR sensörleri nasıl çalışır?

IR (kızılötesi) sensörler, çevrelerindeki nesnelerden yayılan veya yansıtılan kızılötesi radyasyonu tespit ederek çalışır. Mutlak sıfırın (-273,15°C veya 0 Kelvin) üzerinde sıcaklığa sahip tüm nesnelerin kızılötesi radyasyon yayması prensibine göre çalışırlar. IR sensörleri tipik olarak bir yayıcı ve bir dedektörden oluşur. Yayıcı kızılötesi radyasyon gönderir ve dedektör, sensörün görüş alanındaki nesnelerle etkileşime girdikten sonra radyasyonu alır. Dedektör daha sonra kızılötesi radyasyonu, nesnelerin varlığını, yokluğunu veya özelliklerini belirlemek için işlenen bir elektrik sinyaline dönüştürür.

IR sensörleri, alınan kızılötesi radyasyonun zaman içindeki değişimlerini kullanarak hareketi algılar. Örneğin pasif kızılötesi (PIR) sensörler, hareketli nesnelerin neden olduğu kızılötesi radyasyon modellerindeki değişiklikleri tespit eder. Bir nesne sensörün algılama aralığı içinde hareket ettiğinde, sensöre ulaşan kızılötesi radyasyonun dağılımını değiştirir. Sensör bu değişiklikleri algılar ve hareket algılamayı belirten bir çıkış sinyalini tetikler. Bu prensip, hareketle etkinleştirilen aydınlatma, güvenlik sistemleri, otomatik kapılar ve doluluk algılama uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

IR (kızılötesi) sensör, nesneler tarafından yayılan veya yansıtılan kızılötesi radyasyonun özelliklerinden yararlanarak çalışır. Kızılötesi sensörler bu radyasyonu tespit edip elektrik sinyaline dönüştürebilir. Uygulamaya bağlı olarak IR sensörleri, termal algılama (sıcaklıkları nedeniyle nesneler tarafından yayılan kızılötesi radyasyonun ölçülmesi) veya yansıma algılama (IR yayıcı tarafından aydınlatılan nesnelerden yansıyan kızılötesi radyasyonun ölçülmesi) gibi farklı algılama yöntemlerini kullanabilir. Bu sensörler sıcaklık ölçümü, uzaktan algılama, hareket algılama ve yakınlık algılama gibi çeşitli alanlarda gereklidir.

Kızılötesi uzaktan algılama, sinyalleri kablosuz olarak iletmek için bir IR vericisi (genellikle bir IR LED) ve bir IR alıcısı (fotodiyot veya fototransistör) kullanılarak çalışır. TV’ler, stereolar ve diğer cihazlar için uzaktan kumandalar bu prensibi kullanır. Uzaktan kumandada bir düğmeye basıldığında ilgili IR LED, kodlanmış bir kızılötesi sinyal yayar. Cihazdaki IR alıcısı bu sinyali algılar ve kodunu çözerek istenen işlevi yerine getirir (kanalları değiştirmek veya ses seviyesini ayarlamak gibi). Kızılötesi uzaktan algılama, görüş hattı iletişimi dahilinde çalışır; burada verici ve alıcının, IR sinyalinin alınması ve kodunun çözülmesi için açık bir yola sahip olması gerekir.

IR sensörleri, uçuş süresi ölçümü veya üçgenleme gibi farklı teknikleri kullanarak mesafeyi tespit edebilir. Uçuş süresi IR sensörleri, kısa kızılötesi ışık darbeleri yayar ve ışığın bir yüzeyden geri yansıması için geçen süreyi ölçer. Işığın hızı ve geçen süre bilinerek nesneye olan mesafe hesaplanabilir. Üçgenleme tabanlı IR sensörleri, mesafeyi belirlemek için yansıyan veya yayılan ışığın açısını kullanır. Bu sensörler, geliş açısı ile yansıma veya alım açısını karşılaştırarak nesneye olan mesafeyi hesaplar. IR mesafe sensörleri robotik, otomotiv güvenlik sistemleri ve endüstriyel otomasyon gibi uygulamalarda çeşitli koşullarda hassas mesafe ölçümü için kullanılır.

Related Posts