IDMT rölesinin anlamı nedir?

IDMT rölesi, Ters Kesin Minimum Zaman rölesi anlamına gelir. Elektrik güç sistemlerinde aşırı akım durumlarını tespit etmek ve trafo, jeneratör, iletim hatları gibi ekipmanları aşırı akımdan dolayı zarar görmekten korumak için kullanılan koruyucu röle türüdür. IDMT rölesi, arıza akımının büyüklüğü arttıkça rölenin çalışma süresinin azalması prensibine göre çalışır. Bu ters zaman karakteristiği, rölenin daha yüksek arıza akımlarında daha hızlı çalışmasını sağlayarak güç dağıtım şebekelerinde seçici ve koordineli koruma sağlar.

IDMT rölesinin amacı, aşırı akım durumu oluştuğunda elektrik sisteminin hatalı bir bölümünü tetiklemek veya yalıtmaktır. IDMT rölesi, aşırı akımları tespit ederek ve anında koruyucu eylemler başlatarak ekipmanın hasar görmesini önlemeye, arıza süresini azaltmaya ve güç kaynağının güvenilirliğini korumaya yardımcı olur. Bunu, arıza akımı ile rölenin başlatma akımı ayarı arasındaki orana göre açma süresi eğrisini ayarlayarak, elektrikli bileşenler üzerindeki termal ve mekanik stresleri en aza indirmek için arızaların hızlı bir şekilde temizlenmesini sağlayarak başarır.

“Idmtl”nin geniş çapta tanınan tam bir biçimi yoktur. “IDMT geçişi” teriminin bir yazım hatası veya yanlış anlaşılması gibi görünüyor. IDMT, arıza akımı büyüklüğü ile çalışma süresi arasındaki ters ilişkiye dayalı olarak rölenin çalışma prensibini doğru bir şekilde tanımlayan Ters Kesin Minimum Süre anlamına gelir.

DMT rölesi, elektrik rölesi terminolojisinde standart bir terim değildir. Bununla birlikte, eğer gevşek bir şekilde yorumlanırsa, enerji nakil hatları için koruyucu aktarma planlarında kullanılan bir Mesafe Ölçme (DM) rölesine atıfta bulunabilir. Mesafe röleleri, röle konumundan görülen görünür empedansa dayalı olarak arıza konumuna olan empedansı (veya mesafeyi) ölçer. Bu bilgi, arıza yerini belirlemek ve iletim hattının arızalı bölümünü izole etmek amacıyla devre kesiciyi açmak için kullanılır.

IDMT röleleri de dahil olmak üzere ters zaman rölesi, öncelikle elektrik güç sistemlerinde koruyucu amaçlarla kullanılır. Açma süresini elektrik arızasının büyüklüğü ile ters orantılı olarak ayarlayarak çalışır. Ters zaman röleleri, aşırı akım koşullarına karşı kademeli koruma sağlamak, arızaların hızla izole edilmesini sağlamak ve güç kaynağındaki kesintiyi en aza indirmek açısından çok önemlidir. Elektrik altyapısının güvenilirliğini ve güvenliğini artırmak için trafo merkezlerinde, dağıtım ağlarında ve endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılırlar.

Recent Updates

Related Posts