Döner potansiyometrede kaç terminal vardır?

Döner potansiyometrenin tipik olarak üç terminali vardır. Bu terminaller genellikle giriş terminali (genellikle silecek veya kaydırıcı olarak adlandırılır) ve iki çıkış terminali (dirençli yolun her iki ucunda birer tane) olarak etiketlenir. Potansiyometrenin şaftı döndürüldüğünde silecek dirençli yol boyunca hareket eder ve silecek ile yolun iki ucu arasındaki direncin değişmesine izin verir. Dirençteki bu değişiklik, elektronik devrelerdeki voltaj seviyelerini veya kontrol parametrelerini ayarlamak için kullanılır.

Bir potansiyometre, türüne ve konfigürasyonuna bağlı olarak değişen sayıda terminale sahip olabilir. Ancak en yaygın tip üç terminalli potansiyometredir. Bu tip, yukarıda bahsedilen silecek terminalini ve dirençli yolun uçlarında iki sabit terminali içerir. Silecek terminali, diğer iki terminalle birlikte değişken bir direnç veya voltaj bölücü oluşturarak, sileceğin konumuna bağlı olarak çıkış voltajını veya sinyalini ayarlamasına veya kontrol etmesine olanak tanır.

Evet, potansiyometre genellikle üç terminalli cihaz olarak bilinir. Bu terminaller, direnç veya voltaj seviyelerini ayarlamak için kullanıldığı elektronik devrelerdeki işlevselliği açısından çok önemlidir. Üç terminal, potansiyometrenin dirençli iz boyunca sileceğin konumuna bağlı olarak değişken bir çıkış sağlamasına olanak tanır. Bu çok yönlülük, potansiyometrelerin ses kontrolleri, dimmer anahtarları ve hassas ayarlamanın gerekli olduğu ayar devreleri gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmasını sağlar.

Döner potansiyometrenin parçaları, dirençli yol boyunca sileceğin konumunu ayarlamak için döndürülen şaftı içerir. Direnç elemanının kendisi genellikle değişken direnç sağlayan dirençli malzemeden yapılmış bir bobin veya şerittir. Ayrıca dirençli yolu terminallere bağlayan ve uygun elektrik teması ve işlevsellik sağlayan dahili bağlantılar da vardır. Ek olarak, şaftın ve sileceğin düzgün dönmesini sağlayan yataklar veya destekler gibi mekanik bileşenler de bulunabilir.

Bir potansiyometrenin terminalleri tipik olarak aşağıdakilerden oluşur:

  1. Silecek terminali: Bu terminal, dirençli yol boyunca kayan hareketli sileceğe bağlanır. Sileceğin sabit terminallere göre konumuna bağlı olarak değişken çıkış veya sinyal sağlar.
  2. Sabit terminaller: Dirençli yolun karşıt uçlarında yer alan iki sabit terminal vardır. Bu terminaller direnç elemanına bağlanır ve silecek her iki uca yerleştirildiğinde maksimum ve minimum direnç değerlerini sağlar. Potansiyometre ile ayarlanabilen direnç aralığını belirlerler.

Related Posts