Doğrultucu devrelerde neden transformatör kullanırız?

Transformatörler, doğrultucu devrelerde öncelikle iki ana nedenden dolayı kullanılır: doğrultucu devresini güç şebekesinden izole etmek ve uygulamanın gerektirdiği şekilde voltajı yükseltmek veya düşürmek. AC güç sistemlerinde, transformatörler, şebekeden gelen yüksek voltajlı alternatif akımı (AC), doğrultucu devresine uygun daha düşük bir voltaja dönüştürmek için gereklidir. Bu düşük voltaj, düzeltme ve sonraki DC (doğru akım) güç dönüşümü için daha güvenli ve daha kolay yönetilebilirdir.

Transformatörlerin doğrultucu devrelerde kullanılmasının temel nedeni, şebekeden gelen voltajın doğrultmaya uygun bir seviyeye yükseltilmesi veya düşürülmesidir. Elektronik cihazlara veya endüstriyel ekipmanlara yönelik güç kaynakları gibi birçok uygulamada, elektrik şebekesi tarafından sağlanan voltaj, doğrudan düzeltme için çok yüksek veya çok düşük olabilir. Transformatörler, doğrultucu devresine girmeden önce voltajı istenilen seviyeye ayarlar. Yükseltici transformatörler, doğrultucunun özel gereksinimlerine ve beslediği yüke bağlı olarak voltajı daha yüksek bir seviyeye yükseltirken, düşürücü transformatörler gerilimi daha düşük bir düzeye düşürür.

Şebeke şebekesi tarafından sağlanan voltajın düzeltmeden önce daha yüksek bir seviyeye çıkarılması gerektiğinde, doğrultucu devrelerde bir yükseltici transformatör kullanılır. Bu, güç aktarımı veya belirli ekipmanın çalışması için daha yüksek DC voltajlarının gerekli olduğu uygulamalarda yaygındır. Gerilimi yükselterek transformatör, yükün ihtiyaç duyduğu istenen DC gerilim seviyesine verimli bir düzeltme ve dönüşüm sağlar. Yükseltici transformatörler, ikincil bobinde birincil bobine göre daha fazla sarım sayısına sahip olacak şekilde tasarlanmıştır, bu da sarım oranıyla orantılı olarak çıkış voltajında ​​​​bir artışa neden olur.

Alternatif akımla (AC) çalışan doğrultucular, doğrultucu devresinin ve yükün gereksinimlerini karşılamak için voltajı düşürmek veya yükseltmek için bir transformatöre ihtiyaç duyar. Yarım dalga doğrultucular veya tam dalga doğrultucular gibi AC ile çalışan doğrultucular, tipik olarak bir transformatör aracılığıyla güç şebekesinden AC voltajı alır. Transformatör, voltaj seviyesini doğrultma için uygun bir aralığa ayarlayarak doğrultucu devresinin belirlenen voltaj sınırları dahilinde çalışmasını sağlar. Transformatör olmadan, şebekeden gelen AC voltajı çok yüksek olabilir veya doğrudan düzeltme için uygun olmayabilir, bu da doğrultucu bileşenlerine zarar verme veya verimsiz çalışma riski doğurabilir.

Düzeltmeden önce AC güç şebekesinden gelen voltajı ayarlamak için yarım dalga doğrultucu devresinde bir transformatör kullanılır. Yarım dalga doğrultucuda, AC dalga formunun yalnızca yarısı DC’ye dönüştürülür, bu da doğrultucuya giren voltajın dikkatli bir şekilde kontrol edilmesini gerektirir. Transformatör, AC voltajını, DC çıkışını düzeltmek için düzeltme ve ardından filtrelemeye uygun bir seviyeye düşürür. Bu, doğrultucunun verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayarak yüke tutarlı bir DC voltaj çıkışı sağlar. Ek olarak, doğrultucu devrelerdeki transformatörler aynı zamanda güç şebekesi ile doğrultucu arasında elektriksel izolasyon sağlayarak güvenliği artırır ve ekipmanı ana şebeke beslemesindeki voltaj yükselmelerinden veya bozulmalardan korur.

Recent Updates

Related Posts