Diyotlar ve doğrultucular nelerdir?

Diyotlar, elektrik akımı için tek yönlü valfe benzer şekilde, akımın yalnızca tek yönde akmasına izin veren elektronik bileşenlerdir. Tipik olarak yarı iletken malzemelerden yapılırlar ve bir tarafının fazla miktarda pozitif yük taşıyıcısına (P tipi) ve diğer tarafına aşırı miktarda negatif yük taşıyıcısına (N tipi) sahip bir malzeme ile katkılandığı bir P-N bağlantısından oluşurlar. . Diyotlar elektronik için temeldir ve sinyal düzeltme, voltaj regülasyonu, anahtarlama ve koruma devreleri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır.

Doğrultucu, alternatif akımı (AC) doğru akıma (DC) dönüştüren bir elektrikli cihaz veya devredir. Tipik olarak, yarım dalga veya tam dalga doğrultucular gibi belirli bir konfigürasyonda düzenlenmiş bir veya daha fazla diyottan oluşur. Bir doğrultucunun birincil işlevi, AC voltajını düzeltmek veya darbeli bir DC voltajına dönüştürmektir; burada AC dalga formunun negatif yarı döngüleri ya kaldırılır (yarım dalga düzeltmede) ya da pozitife (tam dalga düzeltmede) çevrilir. ).

Doğrultucu devredeki diyotun işlevi, akımın yalnızca bir yönde akmasına izin vermektir. Örneğin yarım dalga doğrultmada, yönüne bağlı olarak AC giriş voltajının pozitif veya negatif yarım döngülerini geçirmek için tek bir diyot kullanılır. Tam dalga doğrultmada, AC dalga formunun hem pozitif hem de negatif yarım döngülerini düzeltmek için dört diyot (köprü konfigürasyonunda düzenlenmiş) kullanılır ve çıkışın ağırlıklı olarak DC olmasını sağlar.

Bir devrede diyot, konfigürasyonuna ve uygulamasına bağlı olarak çeşitli işlevler yerine getirir. Doğrultmanın yanı sıra diyotlar, voltaj regülatörleri (Zener diyotları), sinyal modülatörleri, anahtarlar (Schottky diyotları) veya voltaj yükselmelerine karşı koruma cihazları (TVS diyotları) olarak da kullanılabilir. Akım akış yönünü kontrol etme yetenekleri, diyotları elektronik devrelerde çok yönlü bileşenler haline getirerek güç ve sinyal bütünlüğünü etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Doğrultucularda, özellikle tam dalga köprü doğrultucularda yaygın olarak dört diyot kullanılır. Köprü doğrultucu olarak bilinen bu konfigürasyon, köprü veya elmas düzeninde düzenlenmiş dört diyotu kullanır. Bu düzenleme, doğrultucunun, polariteden bağımsız olarak AC giriş dalga formunun her iki yarısını da DC’ye dönüştürmesine olanak tanır. Dört diyotun kullanılması, yarım dalga doğrultmayla karşılaştırıldığında verimli düzeltme ve daha yüksek çıkış voltajı sağlar; bu da onu daha düzgün DC çıkışı gerektiren çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir.

Bir PN bağlantı noktasında, doğrultucu, alternatif akımı (AC) doğru akıma (DC) dönüştürmek için PN bağlantı noktasının özelliklerini kullanan yarı iletken bir cihazdır. Doğrultucular, diyotun akımı yalnızca bir yönde iletme yeteneğinden yararlanarak, AC sinyalinin yalnızca bir polaritesinin geçmesini sağlar ve bu da bir DC çıkışı sağlar. Bu işlem, düzgün çalışma için sabit DC voltajı gerektiren elektronik cihazlara ve sistemlere güç sağlamak için gereklidir.

Doğrultucunun bir örneği, bir köprü konfigürasyonunda düzenlenmiş dört diyot kullanan köprü doğrultucu devresidir. Bu devre, şebekeden gelen AC voltajını elektronik cihazlara güç sağlamaya uygun sabit bir DC voltajına dönüştürmek için güç kaynağı uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. Başka bir örnek, AC dalga formunun yalnızca yarısını düzeltmek için tek bir diyot kullanan yarım dalga doğrultucudur; genellikle daha az düzgün bir DC çıkışının kabul edilebilir olduğu daha basit uygulamalarda bulunur.

Recent Updates

Related Posts