Devre anahtarlamalı ağlarda anahtarların amacı nedir?

Devre anahtarlamalı ağlardaki anahtarlar, bir iletişim oturumu süresince iletişim kuran taraflar arasında özel iletişim yolları veya devreler oluşturma ve sürdürme temel amacına hizmet eder. Geleneksel telefon ağları gibi devre anahtarlamalı ağlarda anahtarlar, ağın bölümlerini gerektiği gibi dinamik olarak bağlayarak bu yolların kurulmasında çok önemli bir rol oynar. Bir devre kurulduğunda, oturum bitene kadar iletişim kuran taraflara ayrılmış olarak kalır, böylece sabit bant genişliği ve öngörülebilir iletim kalitesi sağlanır. Devre anahtarlamalı ağlardaki bu özel bağlantı yöntemi, güvenilir ve kesintisiz iletişimi garanti ederek gecikme ve titreşimin en aza indirilmesi gereken sesli aramalar ve gerçek zamanlı veri iletimi için uygun hale getirir.

Devre anahtarlamanın temel amacı, bir iletişim oturumu süresince iki veya daha fazla taraf arasında özel bir iletişim yolu sağlamaktır. Verilerin ağ boyunca bağımsız olarak seyahat eden ve farklı yollar izleyebilen paketlere bölündüğü paket anahtarlamanın aksine, devre anahtarlama tüm iletişim oturumu boyunca ağ boyunca sürekli bir yol oluşturur. Bu özel yol, bant genişliği gibi kaynakların yalnızca iletişim oturumuna tahsis edilmesini sağlayarak tutarlı iletim kalitesi ve öngörülebilir performans sağlar. Devre anahtarlama, sürekli bağlantıyı sürdürmenin ve gecikmeyi en aza indirmenin kritik olduğu sesli aramalar ve video konferans gibi gerçek zamanlı iletişim gerektiren uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

Bilgisayar ağlarındaki anahtarlar, bir yerel alan ağı (LAN) içindeki veya LAN’lar arasında birden fazla cihazı bağlamaya hizmet ederek verimli iletişim ve veri alışverişine olanak tanır. Ağ anahtarları, OSI modelinin veri bağlantı katmanında (Katman 2) çalışır ve veri paketlerinin MAC adreslerine göre hedef cihazlara iletilmesinden sorumludur. Bağlı cihazların MAC adreslerini dinamik olarak öğrenerek ve bir yönlendirme tablosunu koruyarak, anahtarlar ağ içinde hızlı ve güvenilir veri iletimini kolaylaştırır. Ağ katmanında (Katman 3) çalışan ve IP adreslerine göre yönlendirme kararları veren yönlendiricilerin aksine, anahtarlar LAN’lar içinde yüksek hızlı bağlantı sağlar ve çarpışmaları azaltarak ve ağ verimliliğini artırarak ağ performansını artırır.

Anahtarlamanın amacı genel olarak bir ağ içerisinde veri veya bilginin bir noktadan başka bir noktaya yönlendirilmesi işlemini ifade etmektedir. Ağ iletişimi bağlamında anahtarlama, veri paketlerinin bir kaynak cihazdan hedef cihaza gitmesi için en uygun yolun veya rotanın belirlenmesini içerir. Ağ anahtarları ve yönlendiriciler gibi anahtarlama cihazları, anahtarlar durumunda MAC adresleri veya yönlendiriciler durumunda IP adresleri gibi belirli kriterlere göre yönlendirme kararları vererek bu süreçte çok önemli bir rol oynar. Anahtarlama, verileri ağ altyapısı içindeki en uygun yollara yönlendirerek verimli veri iletimi sağlar, gecikmeyi en aza indirir ve ağ performansını optimize eder.

Devre anahtarlamalı ağların temel avantajlarından biri, iletişim oturumu boyunca garantili bant genişliği ve tutarlı iletim kalitesi sağlama yetenekleridir. Devre anahtarlamalı ağlarda, oturumun başında iletişim kuran taraflar arasında özel bir iletişim yolu veya devre kurulur. Bu özel yol, bant genişliği gibi kaynakların yalnızca iletişim oturumuna tahsis edilmesini sağlayarak çekişmeyi ortadan kaldırır ve güvenilir veri iletimi sağlar. Ek olarak, devre anahtarlamalı ağlar, sürekli bağlantının sürdürülmesinin ve gecikmenin en aza indirilmesinin yüksek kaliteli iletişim sağlamak için kritik olduğu sesli aramalar ve video konferans gibi gerçek zamanlı uygulamalar için çok uygundur.

Paket anahtarlamalı ve devre anahtarlamalı ağlar arasındaki temel fark, veri iletimini ve ağ kaynaklarını nasıl yönettiklerinde yatmaktadır. Devre anahtarlamalı bir ağda, iletişim oturumu boyunca iletişim kuran taraflar arasında özel bir iletişim yolu veya devre kurulur. Bu özel yol, sürekli bant genişliğini ve iletim kalitesini garanti eder ancak devre tam olarak kullanılmadığında ağ kaynaklarının kullanımında daha az verimli olabilir. Buna karşılık, İnternet gibi paket anahtarlamalı ağlar, verileri ağ üzerinde bağımsız olarak seyahat eden ve hedeflerine ulaşmak için farklı rotalar izleyebilen paketlere böler. Paket anahtarlama, ağ kaynaklarının daha verimli kullanılmasına olanak tanır ve değişken trafik yüklerini destekler, ancak paket yönlendirme ve işleme nedeniyle gecikmelere ve dalgalanmalara neden olabilir.

Devre anahtarlamalı ağlarda yönlendirme, kaynak ve hedef taraflar arasındaki bir iletişim oturumu için en uygun yolu veya rotayı belirleme ve ayarlama sürecini içerir. Yönlendirme kararlarının IP adreslerine dayalı olduğu ve her paket için değişiklik gösterebildiği paket anahtarlamalı ağların aksine, devre anahtarlamalı ağlarda yönlendirme, ağ altyapısı boyunca özel bir yol oluşturur. Devre anahtarlamalı ağlardaki yönlendirme algoritmaları, kaynak tahsisini optimize etmeyi, iletim gecikmelerini en aza indirmeyi ve iletişim oturumu süresince sürekli bağlantı sağlamayı amaçlar. Bu yönlendirme işlemi, bir devre kurulduğunda, oturum bitene kadar veri aktarımının önceden tanımlanmış yol boyunca verimli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Recent Updates

Related Posts