Bir RCCB voltaj düşüşünde tetiklenebilir mi?

Bir RCCB (Artık Akım Devre Kesicisi) tipik olarak bir voltaj düşüşüne yanıt olarak açma yapmaz. RCCB’nin birincil işlevi, izolasyon arızaları veya bir kişinin canlı kabloyla temas etmesi gibi hatalardan kaynaklanabilecek kaçak akımı gösteren, canlı ve nötr kablolar arasındaki dengesizlikleri tespit etmektir. Gerilim düşüşünün kendisi, canlı ve nötr akımlar arasında bir dengesizlik yaratmaz, dolayısıyla RCCB’nin açılmasına neden olmaz.

Bir RCCB düşük voltajda tetikleme yapmaz. Çalışması, mutlak voltaj seviyesine değil, canlı ve nötr kablolar arasındaki akım farkının tespit edilmesine dayanmaktadır. Gerilim düşerse ancak akım dengesizliği yoksa RCCB normal durumunda kalır. Ancak düşük voltaj durumuna dengesizliğe neden olan bir arıza eşlik ediyorsa RCCB, elektriksel tehlikelere karşı koruma sağlamak üzere tasarlandığı şekilde alarm verecektir.

Bir RCCB, öncelikle toprağa sızıntı olduğunu düşündüren bir akım dengesizliği tespit ettiğinde çeşitli nedenlerden dolayı alarm verebilir. Yaygın nedenler arasında hatalı cihazlar, hasarlı kablolar veya yalıtım hataları yer alır. Ek olarak, nem girişi veya bir kişinin canlı parçalarla temas etmesi de kaçak akımlara yol açarak RCCB’nin devreye girmesine neden olabilir. RCCB, akımdaki çok küçük farklılıklara (tipik olarak 30 mA veya daha az) karşı duyarlıdır, bu da onu toprak arızalarından kaynaklanan elektrik çarpmalarını ve yangın tehlikelerini önlemede etkili kılar.

Bir RCCB aşırı gerilim durumunda tetiklenmez. Aşırı gerilim koşulları genellikle aşırı gerilim koruyucuları veya aşırı gerilim koruma röleleri gibi farklı koruyucu cihazlarla yönetilir. RCCB yalnızca canlı ve nötr iletkenler arasındaki akım dengesizliklerini tespit etmekle ilgilenir. Gerilim normal çalışma aralığının üzerine çıksa bile dengesizlik yaratan bir kaçak akım olmadığı sürece RCCB açmayacaktır. Aşırı gerilime karşı koruma sağlamak için diğer devre koruma önlemleri gereklidir.

Recent Updates

Related Posts