Bir diyotun zener diyot olup olmadığı nasıl belirlenir?

Bir diyotun Zener diyot olup olmadığının belirlenmesi tipik olarak elektriksel özelliklerinin, özellikle de arıza voltajının kontrol edilmesini içerir. Bir Zener diyotu, arıza voltajını aşan bir ters voltaj uygulandığında terminalleri boyunca neredeyse sabit bir voltajı (Zener voltajı) koruduğu ters arıza modunda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bir Zener diyotunu tanımlamak için, bir multimetre kullanarak terminalleri arasındaki voltajı ters yönde ölçebilirsiniz. Voltajın belirtilen Zener voltajına (diyot üzerinde işaretlenmiştir) yakın kalması, diyotun bir Zener diyotu olduğunu gösterir.

Normal bir diyot ile bir Zener diyotu arasında ayrım yapmak öncelikle diyotun davranışının ters öngerilim koşulları altında test edilmesini içerir. Normal bir diyot tipik olarak yüksek bir direnç gösterir ve arıza voltajı aşılıncaya kadar ters yönde önemli ölçüde iletkenlik yapmaz, bu noktada hasar görebilir. Buna karşılık, bir Zener diyotu, iyi tanımlanmış bir arıza voltajına (Zener voltajı) sahip olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır ve bu voltaja ulaşıldığında, terminalleri boyunca neredeyse sabit bir voltajı koruyarak ters öngerilimde iletecektir.

Standart bir diyotu tanımlamak için bir multimetre kullanarak temel bir süreklilik testi yapabilirsiniz. Multimetreyi diyot test moduna (genellikle bir diyot sembolüyle gösterilir) ayarlayın ve probları diyot terminallerinin üzerine yerleştirin. Multimetre, diyotun iletken olup olmadığını (ileri yönlü) veya iletken olmadığını (geri yönlü) gösterecektir. İleri eğilimde, standart bir diyot, diyot tipine bağlı olarak tipik olarak 0,6V ila 0,7V civarında bir voltaj düşüşü gösterecektir.

Evet, bir multimetre kullanarak Zener diyotu ile normal diyotu ayırt edebilirsiniz. Multimetre üzerindeki diyot test modunu kullanarak diyotu hem ileri hem de geri yönde test ederek karakteristik voltaj düşüşlerini gözlemleyebilirsiniz. Normal bir diyot, arıza oluşana kadar ileri yöndeki öngerilimde önemli bir voltaj düşüşü (yaklaşık 0,6V ila 0,7V) ve ters öngerilimde çok yüksek bir direnç gösterecektir. Buna karşılık, bir Zener diyotu normal bir ileri voltaj düşüşü sergileyecek, ancak arıza voltajına ulaştığında ters yönde neredeyse sabit bir voltajı (Zener voltajı) koruyacaktır. Bu farklı davranış, bir multimetre kullanarak iki tip diyot arasında ayrım yapmanızı sağlar.

Related Posts