Analog multimetre kullanarak kapasitör nasıl test edilir?

Analog multimetre kullanarak bir kapasitörü test etmek için aşağıdaki adımları izleyin. Multimetreyi direnç (ohm) moduna ayarlayın. Terminallerini bir dirençle kısa devre yaparak veya terminaller boyunca bir dirençle güvenli bir şekilde boşaltarak kondansatörü tamamen boşaltın. Multimetrenin uçlarını kapasitör terminallerine bağlayın. Başlangıçta analog ölçekte direnç okuması düşük olmalı ve kapasitör şarj edildikçe artmalıdır. Okuma değişmezse ve sıfır ohm’da veya sonsuz ohm’da kalırsa kapasitör arızalı olabilir.

Bir kapasitörün analog multimetrede test edilmesi benzer bir işlemi içerir. Multimetreyi direnci ölçmek için uygun aralığa ayarlayın. Hasarı veya yanlış okumaları önlemek için testten önce kapasitörün deşarj olduğundan emin olun. Multimetre uçlarını kapasitör terminallerine bağlayın ve analog ölçekte direnç okumasını gözlemleyin. Sağlıklı bir kapasitör başlangıçta düşük bir direnç gösterecek ve daha sonra şarj olurken yavaş yavaş artacaktır. Direnç sıfırda veya sonsuzda sabit kalırsa bu, kapasitörde olası bir sorun olduğunu gösterir.

Multimetre üzerindeki kapasitör sembolü genellikle “CAP” harfleriyle veya aralarında dalgalı bir çizgi bulunan iki yatay çizgiye benzeyen bir sembolle gösterilir. Bu sembol multimetrenin kapasitansı ölçebildiğini gösterir. Multimetrenin modeline ve markasına bağlı olarak tam sembolün görünümü biraz değişebilir ancak genel olarak cihazın kapasitans ölçüm fonksiyonunu temsil eder. Bu işlevin seçilmesi, multimetrenin uçlarına bağlı kapasitörlerin kapasitansını ölçmesine olanak tanır.

Recent Updates

Related Posts