3 fazlı bir motorun başlangıç ​​akımını nasıl öğrenebilirim?

3 fazlı bir motorun başlatma akımının belirlenmesi, genellikle motorun isim plakası verilerine veya üretici tarafından sağlanan spesifikasyonlara başvurulmasını içerir. İsim plakasında anma gerilimi, anma akımı ve bazen başlatma akımı veya başlatma amperleri gibi temel bilgileri bulabilirsiniz. Başlatma akımı çok önemlidir çünkü motor durmadan başlatıldığında motor tarafından çekilen ve genellikle çalışma veya nominal akımdan daha yüksek olan tepe akımını gösterir. Bu bilgi, uygun devre koruma cihazlarının seçilmesine ve elektrik sisteminde aşırı strese neden olmadan motorun güvenilir bir şekilde başlatılmasının sağlanmasına yardımcı olur.

Bir motorun başlatma akımının ölçülmesi, uygun bir ölçüm cihazına bağlı pens ampermetre veya akım transformatörü (CT) gibi bir akım ölçüm cihazının kullanılmasını gerektirir. Doğru ölçüm yapmak için başlatma sırasında pens ampermetreyi motorun faz iletkenlerinden birinin etrafına yerleştirin. Motoru çalıştırın ve sayaçta görüntülenen tepe değerini gözlemleyin. Bu tepe değeri, motor tarafından dönmeye başladığı anda çekilen başlangıç ​​akımını veya ani akımı temsil eder. Motorun başlatma amperinin doğru ölçümünü elde etmek için geçici akımları yakalayabilen bir ölçüm cihazının kullanılması önemlidir.

Bir motorun başlatma amperinin belirlenmesi, başlatma sırasında motor tarafından çekilen tepe akımının gözlemlenmesini ve kaydedilmesini içerir. Bu tepe akımı genellikle motorun nominal akımından daha yüksektir ve motorun tasarımı, yük koşulları ve başlatma yöntemi (doğrudan hat üzerinde, yıldız-üçgen, yumuşak yolverici vb.) gibi faktörlerden etkilenir. Mühendisler ve teknisyenler, başlatma amplifikatörlerini ölçerek, kesiciler, sigortalar ve kablolar da dahil olmak üzere elektrik sisteminin, koruyucu cihazları tetiklemeden veya voltaj düşüşlerine neden olmadan ilk dalgalanmayı kaldırabilecek yeterli boyutta olmasını sağlayabilirler.

3 fazlı bir motordaki akımı kontrol etmek için, akım ölçüm özelliğine sahip pens ampermetre veya multimetre gibi uygun bir akım ölçüm cihazı kullanın. Sayacın motorun beklenen akım seviyelerini ölçecek şekilde derecelendirildiğinden emin olun. Motor çalışırken ölçüm cihazının problarını bağlayın veya motorun faz iletkenlerinden birinin etrafına kelepçeleyin. Tipik olarak başlangıç ​​akımından daha düşük olan motorun çalışma akımını belirlemek için ölçüm cihazında görüntülenen akımı izleyin. Bu ölçüm, motorun çalışma durumunun değerlendirilmesine ve kabul edilebilir sınırlar dahilinde akım çekip çekmediğinin doğrulanmasına yardımcı olur.

3 fazlı bir motorun ani akımı, motorun durma anından itibaren çektiği en yüksek akımı ifade eder. Bu ani akım, motorun nominal akımından birkaç kat daha yüksek olabilir ve öncelikle motorun ataleti, yük torku ve başlatma yöntemi gibi faktörlerden etkilenir. Ani akım, devre koruma cihazlarının (sigortalar ve devre kesiciler gibi) boyutlandırılmasında ve elektrik sisteminin istenmeyen açma veya hasar olmadan geçici dalgalanmayı karşılayabilmesini sağlamak için kritik bir husustur. Koruyucu cihazların motorun ani akımına göre uygun şekilde boyutlandırılması, sistem güvenilirliğinin korunmasına yardımcı olur ve motorun başlatılması sırasında devreden çıkan kesiciler veya atmış sigortalar nedeniyle gereksiz arıza sürelerini önler.

Recent Updates

Related Posts